Bột quế Mc Cormick 28g

2-3 Days

Dấm táo Heinz chai 473ml

2-3 Days

Mì Chính Ajnomoto 1kg

2-3 Days