Thực phẩm

Bánh snack kokalkhon  77g

2-3 Days

Bim bim cà chua Samjin 85g

2-3 Days

Bim bim hải sản Samjin 85g

2-3 Days

Bim bim phomai Samjin 85g

2-3 Days

Bim bim Wasabi Samjin 85g

2-3 Days

Bỏng gạo Hàn Quốc 100g

2-3 Days

Bỏng ngô Haccp Hàn 302g

2-3 Days

Bột quế Mc Cormick 28g

2-3 Days