Set giỏ quà - 01
Set giỏ quà - 01

Set giỏ quà - 01

Set giỏ quà số 04, gồm:1. Mã: 70049 - Sô cô la Bỉ vị cam 150g : 85k 2. Mã: 08905 - Ca cao bột Impress 400g: 90k3. Mã: 30630  - Sô cô la hộp sắt 300g Forest Fruits: 165k4. Mã:&...

721.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 02
Set giỏ quà - 02

Set giỏ quà - 02

Set giỏ quà - 02, gồm:1. Mã: 02594 - Kẹo hộp thiếc Nimm2 461 : 195k2. Mã: 16773 - Bánh Leibniz wholemeal  200g : 45k3. Mã: 04718 - Trà hoa nhài AQ Ahmad 25x2g: 40k4. Mã: 08905...

714.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 03
Set giỏ quà - 03

Set giỏ quà - 03

Set giỏ quà - 03, gồm:1. Mã: 340028 - Sô cô la Bianca 200g Dark 70%  : 155k2. Mã: 70025 - Sô cô la tươi coffee 150g: 85k3. Mã: 04718 - Trà hoa nhài AQ Ahmad 25x2g: 40k4. Mã:&n...

643.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 04
Set giỏ quà - 04

Set giỏ quà - 04

Set giỏ quà - 04, gồm:1. Mã: 02594 - Kẹo Nimm2 hộp sắt 461g  : 195k2. Mã: 71180 - Bánh Leibniz 50g: 15k3. Mã: 58192  - Vang đỏ Chateau Bois de Favereau 2011 750ml  :...

1.105.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 05
Set giỏ quà - 05

Set giỏ quà - 05

Set giỏ quà - 05, gồm:1. Mã: 99180 - Kẹo hộp thiếc Werther's Orignal 430g : 184k2. Mã: 31004 - Bánh Bahlsen ABC 100g : 32k3. Mã: 73114 -  Bánh Leibniz 100g minis choco : 32k4. Mã: ...

617.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 06
Set giỏ quà - 06

Set giỏ quà - 06

Set giỏ quà - 06, gồm:1. Mã: 99180 -  Kẹo hộp sắt  Werther's Orignal 430g: 184k2. Mã: 08905 -  Ca cao bột Impress 400g : 90k3. Mã: 58192 - Vang đỏ Chateau ...

849.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 07
Set giỏ quà - 07

Set giỏ quà - 07

Set giỏ quà - 07, gồm:1. Mã: 40028 - Sô cô la Bianca 200g Dark 70% : 155k2. Mã: 16773 - Bánh Leibniz wholemeal  200g : 45k3. Mã: 71180 -  Bánh Leibniz 50g : 15k4. Mã...

709.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 08
Set giỏ quà - 08

Set giỏ quà - 08

Set giỏ quà - 08, gồm:1. Mã: 18912 - Kẹo hộp thiếc Stock 576g tæng hîp : 295k2. Mã: 16773 - Bánh Leibniz wholemeal  200g : 45k3. Mã: 31004 - Bánh Bahlsen ABC 100g : ...

787.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 09
Set giỏ quà - 09

Set giỏ quà - 09

Set giỏ quà - 09, gồm:1. Mã: 12311 - Bánh quy ngọt hộp thiếc Filet Bleu 600g  : 198k2. Mã: 008905 - Ca cao bột Impress 400g : 90k3. Mã: 11003 - Bánh Bahlsen First Class 125g M...

1.051.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 10
Set giỏ quà - 10

Set giỏ quà - 10

Set giỏ quà - 10, gồm:1. Mã: 30630 - SCL hộp thiếc 300g Forest Fruits  : 165k2. Mã: 30401 - Set sô cô la tổng hợp cao cấp Bianca 200g : 155k3. Mã: 40028 -  Sô cô la Bianc...

1.042.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 11
Set giỏ quà - 11

Set giỏ quà - 11

Set giỏ quà - 11, gồm:1. Mã: 12311 - Bánh hộp thiếc  Filet Bleu 600g : 198k2. Mã: 16773 - Bánh Leibniz wholemeal  200g : 45k3. Mã: 73114 -  Bánh Leibniz 100g mi...

1.144.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 12
Set giỏ quà - 12

Set giỏ quà - 12

Set giỏ quà - 12, gồm:1. Mã: 900217 - Sô cô la thanh hộp giấy Merci 400g : 208k2. Mã: 16773 - Bánh Leibniz wholemeal  200g : 45k3. Mã: 31004 - Bánh Bahlsen ABC 100g : 32k...

1.219.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 13
Set giỏ quà - 13

Set giỏ quà - 13

Set giỏ quà - 13, gồm:1. Mã: 12304 - Bánh hộp sắt Filet Bleu 468g  : 168k2. Mã: 73114 - Bánh Leibniz 100g minis choco : 32k3. Mã: 16773 -  Bánh Leibniz wholemeal  20...

489.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà - 14
Set giỏ quà - 14

Set giỏ quà - 14

Set giỏ quà - 14, gồm:1. Mã: 058192 - Vang đỏ Chateau Bois de Favereau 2011 750ml : 375k2. Mã: 70062 - Bánh hộp thiếc Storck Knoppers 300g: 210k3. Mã: 16773 -  Bánh Leibniz wholeme...

1.285.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà số - 15
Set giỏ quà số - 15

Set giỏ quà số - 15

Set giỏ quà 15, gồm:1. Mã: 40028 - Sô cô la Bianca 200g Dark 70% : 155k2. Mã: 02594 - Kẹo hộp thiếc Nimm2  461g : 195k3. Mã: 30609 -  Sô cô la hộp thiếc Bianca 300g ...

1.260.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà số - 16
Set giỏ quà số - 16

Set giỏ quà số - 16

Set giỏ quà số - 16, gồm:1. Mã: 900217 - Sô cô la thanh hộp giấy Merci 400g: 208k2. Mã: 30203 - Sô cô la t­ươi hình nấm Bianca 175g: 98k3. Mã: 70100  - Sô cô la coffee 15...

714.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà số - 17
Set giỏ quà số - 17

Set giỏ quà số - 17

Set giỏ quà số - 17, gồm:1. Mã: 12311 - Bánh hộp thiếc  Filet Bleu 600g : 198k2. Mã: 70056 - Sô cô la marc de champage 150g  : 85k3. Mã: 70094 -  Sô cô la ...

725.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà số - 18
Set giỏ quà số - 18

Set giỏ quà số - 18

Set giỏ quà số 18, gồm:1. Mã: 12304 - Bánh hộp thiếc Filet Bleu 468g : 168k2. Mã: 31004 - Bánh Bahlsen ABC 100g  : 32k3. Mã: 16773 -  Bánh Leibniz wholemeal  20...

650.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà số - 19
Set giỏ quà số - 19

Set giỏ quà số - 19

Set giỏ quà số - 19, gồm:1. Mã: 30401 - Sô cô la Bianca premium 200g : 155k2. Mã: 16773 - Bánh Leibniz wholemeal  200g : 45k3. Mã: 04718 - Trà hoa nhài AQ Ahmad 25x2g: 40...

884.000 VNĐ

Hết hàng

Set giỏ quà số - 20
Set giỏ quà số - 20

Set giỏ quà số - 20

Set giỏ quà số - 20, gồm:1. Mã: 58192 - Vang đỏ Chateau Bois de Favereau 2011 750ml  : 375k2. Mã: 70094 - Sô cô la 150g orange : 59k3. Mã: 04718 - Trà hoa nhài AQ Ahmad 25x2g:...

858.000 VNĐ

Hết hàng