Bia bom Premium Leikeim 5 lít
Bia bom Premium Leikeim 5 lít

Bia bom Premium Leikeim 5 lít

Leikeim thường xuyên được nhận giải thưởng từ Hội Nông nghiệp Đức. Dó là vì chỉ có các thành phần tốt nhất và nguyên liệu từ vùng Bavarian được sử dụng tạo ra bia hảo hạng. Điều này khiến Leikem có mộ...

325.000 VNĐ

Hết hàng

Bia chai Hell Leikeim  500ml
Bia chai Hell Leikeim  500ml

Bia chai Hell Leikeim 500ml

Leikeim thường xuyên được nhận giải thưởng từ Hội Nông nghiệp Đức. Dó là vì chỉ có các thành phần tốt nhất và nguyên liệu từ vùng Bavarian được sử dụng tạo ra bia hảo hạng. Điều này khiến Leikem có mộ...

33.000 VNĐ

Hết hàng

Bia chai Kellerbier Leikeim 500ml
Bia chai Kellerbier Leikeim 500ml

Bia chai Kellerbier Leikeim 500ml

Leikeim thường xuyên được nhận giải thưởng từ Hội Nông nghiệp Đức. Dó là vì chỉ có các thành phần tốt nhất và nguyên liệu từ vùng Bavarian được sử dụng tạo ra bia hảo hạng. Điều này khiến Leikem có mộ...

33.000 VNĐ

Hết hàng

Bia chai Premium Leikeim  500ml
Bia chai Premium Leikeim  500ml

Bia chai Premium Leikeim 500ml

Leikeim thường xuyên được nhận giải thưởng từ Hội Nông nghiệp Đức. Dó là vì chỉ có các thành phần tốt nhất và nguyên liệu từ vùng Bavarian được sử dụng tạo ra bia hảo hạng. Điều này khiến Leikem có mộ...

33.000 VNĐ

Hết hàng