BẢO MẬT THÔNG TIN

28/11/2016

Chính sách

Khi sử dụng website occidentmart.vn quý khách hàng sẽ được hướng dẫn về những chính sách, điều khoản để giao dịch tốt hơn với website của hệ thống siêu thị Occident Mart.

Chính sách được áp dụng cho các thông tin cá nhân của các quý khách hàng. Khi đăng ký tài khoản hoặc giao dịch trên website occidentmart.vn quý khách hàng có trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của tài khoản quý khách hàng khi đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của quý khách hàng.

1. Phạm vi thu thập thông tin của Occident Mart thông qua:
- Các thông tin quý khách hàng đăng ký trên website occidentmart.vn
- Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua các website khác của Occident Mart
- Các thông tin từ các nguồn khác như thông tin đăng ký nhận tin trực tiếp của quý khách hàng tại siêu thị

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin của Occident Mart:
Thông tin cá nhân thu thập được của quý khách hàng Occident Mart sẽ chỉ sử dụng để chào hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của Occident Mart như: marketing, chào hàng và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Occident Mart sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Occident Mart, chúng tôi sẽ luôn sử dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng dù quý khách hàng mua sắm trực tuyến qua website occidentmart.vn hay mua sắm trực tiếp tại siêu thị Occident Mart.

---------- Điện thoại hỗ trợ: 02432 012345 – 0949 68 48 58 hoặc Email: cskh@occidentmart.vn ---------