Dưỡng môi và tẩy da chết 2 trong 1 Aldo Vandini 10ml (Date 10/2018)
Dưỡng môi và tẩy da chết 2 trong 1 Aldo Vandini 10ml (Date 10/2018)

Dưỡng môi và tẩy da chết 2 trong 1 Aldo Vandini 10ml (Date 10/2018)

Dưỡng môi Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước ho...

215.000 VNĐ

Gel tắm cân bằng da hương hoa đại AldoVandini Charming 200ml (Date 28/11/2019)
Gel tắm cân bằng da hương hoa đại AldoVandini Charming 200ml (Date 28/11/2019)

Gel tắm cân bằng da hương hoa đại AldoVandini Charming 200ml (Date 28/11/2019)

Sữa tắm Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa,...

178.000 VNĐ

Gel tắm cân bằng da hương hoa đại AldoVandini Charming 30ml (Date 10/2019)
Gel tắm cân bằng da hương hoa đại AldoVandini Charming 30ml (Date 10/2019)

Gel tắm cân bằng da hương hoa đại AldoVandini Charming 30ml (Date 10/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMSữa tắm Aldo Vandini!Thông tin thương hiệu:ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp v...

42.000 VNĐ

Gel tắm dưỡng ẩm hương mộc lan trắng AldoVandini PURE 30ml (Date 10/2019)
Gel tắm dưỡng ẩm hương mộc lan trắng AldoVandini PURE 30ml (Date 10/2019)

Gel tắm dưỡng ẩm hương mộc lan trắng AldoVandini PURE 30ml (Date 10/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMSữa tắm Aldo Vandini!Thông tin thương hiệu:ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp v...

42.000 VNĐ

Gel tắm dưỡng ẩm hương mộc lan trắng AldoVandini PURE Hyrating 200ml (Date 12/2019)
Gel tắm dưỡng ẩm hương mộc lan trắng AldoVandini PURE Hyrating 200ml (Date 12/2019)

Gel tắm dưỡng ẩm hương mộc lan trắng AldoVandini PURE Hyrating 200ml (Date 12/2019)

Sữa tắm Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa,...

178.000 VNĐ

Gel tắm mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml
Gel tắm mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml

Gel tắm mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml

GIÁ TRẢI NGHIỆMGel tắm  Aldo Vandini dòng TENDER!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm tro...

178.000 VNĐ

Gel tắm mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 30ml (Date 10/2019)
Gel tắm mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 30ml (Date 10/2019)

Gel tắm mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 30ml (Date 10/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMGel tắm  Aldo Vandini dòng TENDER!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm tro...

42.000 VNĐ

Kem dưỡng ẩm toàn thân chiết xuất hoa đinh hương dại CHARMING 200ml (Date 06/2019)
Kem dưỡng ẩm toàn thân chiết xuất hoa đinh hương dại CHARMING 200ml (Date 06/2019)

Kem dưỡng ẩm toàn thân chiết xuất hoa đinh hương dại CHARMING 200ml (Date 06/2019)

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

295.000 VNĐ

Kem dưỡng body hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 200ml (Date 12/2020)
Kem dưỡng body hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 200ml (Date 12/2020)

Kem dưỡng body hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 200ml (Date 12/2020)

GIÁ TRẢI NGHIỆMKem dưỡng Aldo Vandini dòng FLOW!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩn...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng body hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 200ml (Date 26/06/2019)
Kem dưỡng body hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 200ml (Date 26/06/2019)

Kem dưỡng body hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 200ml (Date 26/06/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMDưỡng da Aldo Vandini dòng FLOW!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh...

295.000 VNĐ

Kem dưỡng body mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml (Date 12/2019)
Kem dưỡng body mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml (Date 12/2019)

Kem dưỡng body mềm mại hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml (Date 12/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMDưỡng da Aldo Vandini dòng TENDER!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩ...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng body mềm mịn hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml (Date 12/2019)
Kem dưỡng body mềm mịn hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml (Date 12/2019)

Kem dưỡng body mềm mịn hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 200ml (Date 12/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMKem dưỡng Aldo Vandini dòng TENDER!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong l...

295.000 VNĐ

Kem dưỡng da body hương hoa mộc lan trắng PURE hydrating 200ml
Kem dưỡng da body hương hoa mộc lan trắng PURE hydrating 200ml

Kem dưỡng da body hương hoa mộc lan trắng PURE hydrating 200ml

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng da body chiết xuất hương hoa đại CHARMING 200ml (Date 12/2019)
Kem dưỡng da body chiết xuất hương hoa đại CHARMING 200ml (Date 12/2019)

Kem dưỡng da body chiết xuất hương hoa đại CHARMING 200ml (Date 12/2019)

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng da body Luminizing 200ml
Kem dưỡng da body Luminizing 200ml

Kem dưỡng da body Luminizing 200ml

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

445.000 VNĐ

2-3 Days

Kem dưỡng da body cân bằng da CHARMING 200ml
Kem dưỡng da body cân bằng da CHARMING 200ml

Kem dưỡng da body cân bằng da CHARMING 200ml

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng da body hương mộc lan trắng PURE Hydrating 200ml (Date 12/2019)
Kem dưỡng da body hương mộc lan trắng PURE Hydrating 200ml (Date 12/2019)

Kem dưỡng da body hương mộc lan trắng PURE Hydrating 200ml (Date 12/2019)

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng da body hương TAHITIAN VANILLA & MACADAMIA COMFORT 200ml
Kem dưỡng da body hương TAHITIAN VANILLA & MACADAMIA COMFORT 200ml

Kem dưỡng da body hương TAHITIAN VANILLA & MACADAMIA COMFORT 200ml

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

295.000 VNĐ

Kem dưỡng da body hương vani COMFORT 200ml (Date 13/06/2019)
Kem dưỡng da body hương vani COMFORT 200ml (Date 13/06/2019)

Kem dưỡng da body hương vani COMFORT 200ml (Date 13/06/2019)

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

225.000 VNĐ

Kem dưỡng da tay Luminizing 100ml
Kem dưỡng da tay Luminizing 100ml

Kem dưỡng da tay Luminizing 100ml

Dưỡng tay Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước ho...

245.000 VNĐ

2-3 Days

Kem dưỡng da tay hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 100ml (Date 01/2020)
Kem dưỡng da tay hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 100ml (Date 01/2020)

Kem dưỡng da tay hương bưởi hồng & tảo biển wakame Aldo Vandini FLOW 100ml (Date 01/2020)

GIÁ TRẢI NGHIỆMKem dưỡng da tay Aldo Vandini dòng FLOW!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm tr...

145.000 VNĐ

Kem dưỡng da tay hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 100ml (Date 12/2019)
Kem dưỡng da tay hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 100ml (Date 12/2019)

Kem dưỡng da tay hương hoa hibiscus Aldo Vandini TENDER 100ml (Date 12/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMDưỡng da tay Aldo Vandini! dòng TENDER!Lịch sử hình thành:- ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm tro...

145.000 VNĐ

Kem dưỡng da tay hương TAHITIAN VANILLA & MACADAMIA COMFORT 100ml
Kem dưỡng da tay hương TAHITIAN VANILLA & MACADAMIA COMFORT 100ml

Kem dưỡng da tay hương TAHITIAN VANILLA & MACADAMIA COMFORT 100ml

Dưỡng tay Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước ho...

145.000 VNĐ

Kem dưỡng da tay PURE Hyrating 100ml (Date 07/2019)
Kem dưỡng da tay PURE Hyrating 100ml (Date 07/2019)

Kem dưỡng da tay PURE Hyrating 100ml (Date 07/2019)

Dưỡng da tay Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước...

145.000 VNĐ

Kem dưỡng da tay và móng CHARMING 100ml
Kem dưỡng da tay và móng CHARMING 100ml

Kem dưỡng da tay và móng CHARMING 100ml

ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa, Sữa dưỡng thể, sữa t...

145.000 VNĐ

Kem dưỡng da vùng cổ và ngực Luminizing 200ml
Kem dưỡng da vùng cổ và ngực Luminizing 200ml

Kem dưỡng da vùng cổ và ngực Luminizing 200ml

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

545.000 VNĐ

2-3 Days

Kem dưỡng thể body hương mộc lan trắng PURE Hydrating 200ml (Date 06/2019)
Kem dưỡng thể body hương mộc lan trắng PURE Hydrating 200ml (Date 06/2019)

Kem dưỡng thể body hương mộc lan trắng PURE Hydrating 200ml (Date 06/2019)

Dưỡng da Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa...

295.000 VNĐ

Kem tẩy tế bào chết body hương vani maca Aldo Vandini Comfort 200ml (Date 03/2019)
Kem tẩy tế bào chết body hương vani maca Aldo Vandini Comfort 200ml (Date 03/2019)

Kem tẩy tế bào chết body hương vani maca Aldo Vandini Comfort 200ml (Date 03/2019)

Tẩy da chết Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước ...

225.000 VNĐ

Mặt nạ chống lão hoá chiết xuất từ lựu & caffein 2 x 7,5ml
Mặt nạ chống lão hoá chiết xuất từ lựu & caffein 2 x 7,5ml

Mặt nạ chống lão hoá chiết xuất từ lựu & caffein 2 x 7,5ml

Mặt nạ Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa, ...

88.000 VNĐ

Mặt nạ dưỡng ẩm từ Hydrating & trứng cá muối 2x7,5ml
Mặt nạ dưỡng ẩm từ Hydrating & trứng cá muối 2x7,5ml

Mặt nạ dưỡng ẩm từ Hydrating & trứng cá muối 2x7,5ml

Mặt nạ Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa, ...

88.000 VNĐ

Mặt nạ mắt từ trà trắng và tơ CONTOUR 4 x 2.5ml)
Mặt nạ mắt từ trà trắng và tơ CONTOUR 4 x 2.5ml)

Mặt nạ mắt từ trà trắng và tơ CONTOUR 4 x 2.5ml)

Mặt nạ Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa, ...

88.000 VNĐ

Mặt nạ tẩy da chết chiết xuất từ bùn biển & magiê 2x7,5 ml
Mặt nạ tẩy da chết chiết xuất từ bùn biển & magiê 2x7,5 ml

Mặt nạ tẩy da chết chiết xuất từ bùn biển & magiê 2x7,5 ml

Mặt nạ Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa, ...

88.000 VNĐ

Nước rửa tay chiết xuất hương hoa đại CHARMING 250ml
Nước rửa tay chiết xuất hương hoa đại CHARMING 250ml

Nước rửa tay chiết xuất hương hoa đại CHARMING 250ml

Nước rửa tay Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước...

178.000 VNĐ

2-3 Days

Set gel tắm & dầu dưỡng body CHARMING Aldo-Vandini 2x200ml
Set gel tắm & dầu dưỡng body CHARMING Aldo-Vandini 2x200ml

Set gel tắm & dầu dưỡng body CHARMING Aldo-Vandini 2x200ml

Set quà Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa,...

399.000 VNĐ

2-3 Days

Set gel tắm & kem dưỡng body PURE Hydrating Aldo-Vandini 2x200ml
Set gel tắm & kem dưỡng body PURE Hydrating Aldo-Vandini 2x200ml

Set gel tắm & kem dưỡng body PURE Hydrating Aldo-Vandini 2x200ml

Set quà Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa,...

399.000 VNĐ

2-3 Days

Set sữa tằm & kem dưỡng da body COMFORT Aldo-Vandini 2x200ml
Set sữa tằm & kem dưỡng da body COMFORT Aldo-Vandini 2x200ml

Set sữa tằm & kem dưỡng da body COMFORT Aldo-Vandini 2x200ml

Set quà Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa,...

399.000 VNĐ

2-3 Days

Son dưỡng môi chống nắng Lip Balm SPF 20 - 10ml (Date 11/2019)
Son dưỡng môi chống nắng Lip Balm SPF 20 - 10ml (Date 11/2019)

Son dưỡng môi chống nắng Lip Balm SPF 20 - 10ml (Date 11/2019)

Dưỡng môi Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước ho...

215.000 VNĐ

Son dưỡng môi hương Nam việt quất & Mimosa Lipcare 10ml (Date 05/2019)
Son dưỡng môi hương Nam việt quất & Mimosa Lipcare 10ml (Date 05/2019)

Son dưỡng môi hương Nam việt quất & Mimosa Lipcare 10ml (Date 05/2019)

Dưỡng môi Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước ho...

215.000 VNĐ

Sữa tắm cho da khô hương vani Aldo Vandini COMFORT 200ml (Date 15/03/2019)
Sữa tắm cho da khô hương vani Aldo Vandini COMFORT 200ml (Date 15/03/2019)

Sữa tắm cho da khô hương vani Aldo Vandini COMFORT 200ml (Date 15/03/2019)

Sữa tắm Aldo Vandini!ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp với nhiều dòng sản phẩm như: Nước hoa,...

178.000 VNĐ

Sữa tắm cho da khô hương vani & maca Aldo Vandini COMFORT 30ml (Date 10/2019)
Sữa tắm cho da khô hương vani & maca Aldo Vandini COMFORT 30ml (Date 10/2019)

Sữa tắm cho da khô hương vani & maca Aldo Vandini COMFORT 30ml (Date 10/2019)

GIÁ TRẢI NGHIỆMSữa tắm Aldo Vandini!Thông tin thương hiệu:ALDO VANDINI là dòng mỹ phẩm Đức lừng danh thế giới, phổ biến tại hơn 80 quốc gia. ALDO VANDINI có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh làm đẹp v...

42.000 VNĐ